• Westerpost

   ExpositbieUCaleriKeuns2t 001geopend
  'Goedloop Betaalbalurncst isgeenduurloop

  Kunst 2fl)i is geen 'goedkope' kunst. Het
  zijn kunstwerken van een hoog niveau
  maar vgor een laag priisje, speciaal voor
  de feestdagen. Ingrid Henkemans, de De tentoonstellingsinrichtemrsoesten de
  voozitter vandeGalerieverwoorddehetzo: 'Goedkoopis bij ons geen duurkoop'.Acht kunstenaars in verschillende disciplines exposeren tot en met zondag 15 december 2019inhetDorpshuisinBadhoevedorp.Deze expositie'BetaalbareKunst'werdop zondag 24 november onder grote belangstelling geopend en met veel enthousiasmebegroet. Galerie Kunst 2001 is geopend van vrijdag tot en met zondag van í3.fi1 uur tot 16.fl) uur.Detoegangis gratis.
  tentoonstellingna vrijdag,de eerstedag dat de expositiete zienwas,al aanpassenomdat er die dag vier bronzenwerdenverkocht.Ook op zondaggingener directveelkunstwerken dedeuruitwellichtookdoordatzesaanwezige kunstenaarseen persoonlijketoelichtingop het werk gaven. Dat is ook een kenmerk van deze specialeexpositie:dat de kunst direct meegenomenkan worden,na betaling uiteraard.Gelukkighebbende deelnemende kunstenaarsmeestalwel nog iets in depot om de vitrinesweerop te vullen.
  Het is al .larentraditiedat GalerieKunst2001
  ronddeÍeestdageneenexpositieorganiseert Eendeelvandeverkoopprijskomttengoede
  aan het werk van GalerieKunst 2001. De Galeriekanooknogwelwatgeldgebruiken, verteldeIngrid Henkemansen daaromdeed ze nog eenseen beroepop de aanwezigen omvriendvandeGalerieteworden,ookal voor zo'n klein prijsje. Er werd een mooie wervendeflyer uitgedeeldom die vriendelijke doch dringendeoproepte ondersteunen.
  van betaalbare kunst en daarom krijgen kunstenaardsiedaarvoorwordenuitgenodigd
  de opdrachtom met hun verkoopprijsbinnen
  eenbepaaldbedragte blijven.200eurois de
  bovengrensmaarerzijn'ookkunstwerkendie
  slechts 10 euro kosten. En de rest beweegt
  zich daar een beetjetussen.Zo wordt tevens
  voldaanaan een van de doelstellingenvan de
  Galerievan om mensendichterbij de kunst
  te brengenen die laagdrempeligetre maken. Meer informatie over de expositie, de
  De belangstellingvoor de tentoonstellingwas enorm. De vele bezoekers(er stonden soms 'files'voordekunstwerkenenomeengesprekje
  kunstenaarc en Galerie Kunst 2(Xll en over wiend of vrljwilliger worden is te vinden op de website:www.galeriekunst2il)í.nl
  \^t es è€l-perr- 2Y-ll-'19
  tekunnenhebbenmetdeexposantenk)wamen ogen te kort. De expositieis zeer gevarieerd doorde verschillenddeisciplinesen materialen en bijzonder aantrekkelijken toegankelijk.

   


  www.lidiaverschoor.nl
 • Haarlems dagblad

  Begeleiding op de basisschool in Haarlem voor het maken van een anti rook poster.


  www.lidiaverschoor.nl
 • Het witte weekblad

  Liefdes en vriendschapsbanken gemaakt voor Zwanenburg


 • Witte weekblad

  krant voor de Haarlemmermeer


 • Ijmuidercourant

  Expositie in het oude Raadhuis in Hoofddorp


 • Het witte weekblad

  Eenhoorn gemaakt voor een veiling, voor een goed doel


 • Kunst Oase

  Advertentie


 • Groot Schermer

  expositie in de Dorpskerk van groot schermer


 • Witte weekblad

  Kunstmanifestatie in Ijmuiden


 • Seasons

  Lidia Verschoor Beeldend kunstenaar Mijn werk is vaak sprookjesachtige en refereert aan figuratie. Maar hoe dromerig ook in het door mij gecreëerde universum is het niet onbegrensd dwalen. Vlakverdeling en repeterende patronen zorgen voor eenheid. Veel afbeeldingen verwijzen naar geborgenheid en tonen een wereld van onbezorgdheid, vrolijkheid, acceptatie en tolerantie. Opvallend en meest voorkomend is het gebruik van warme tinten in combinatie met felle kleuren.


 • witte weekblad

  Lidia Verschoor Beeldend kunstenaar Mijn werk is vaak sprookjesachtige en refereert aan figuratie. Maar hoe dromerig ook in het door mij gecreëerde universum is het niet onbegrensd dwalen. Vlakverdeling en repeterende patronen zorgen voor eenheid. Veel afbeeldingen verwijzen naar geborgenheid en tonen een wereld van onbezorgdheid, vrolijkheid, acceptatie en tolerantie. Opvallend en meest voorkomend is het gebruik van warme tinten in combinatie met felle kleuren.


 • Haarlemsdagblad

  Lidia Verschoor Beeldend kunstenaar Opleidingen: Vrije academie en particulier onderricht Mijn werk is voornamelijk abstract met duidelijk herkenbare referenties van figuratie. De onderwerpen liggen vaak op het vlak van de mens en zijn onderliggende relatie. Veel afbeeldingen verwijzen naar geborgenheid en het vertrouwen waarin ik ben opgegroeid, misschien is het daarom dat ik in mijn werk een sprookjesachtige wereld creëer. De symbolen die als herinneringen dienen aan belangrijke gebeurtenissen, verwerk ik in mijn werken op doek en in mijn etsen. Ze geven er een eigen uitleg aan, dat is ook de bedoeling. Iedereen mag mijn werk op zijn eigen manier interpreteren. Ook de taal, zinnen, gedichten en woorden vindt men vaak terug in mijn werk, soms een schreeuw naar aandacht voor alles wat er dwars zit, maar ook uitingen van harmonie, begrip en liefde gaan in mijn werken vaak hand in hand. Werken o.a. bij Galerie Holland Art in de Bijenkorf in Amsterdam en Maastricht Galerie Inkt in Den Haag Galerie Artchoice in Hilversum en Hoofddorp Galerie Expoline in Scherpenzeel , Galerie de Salon in Amsterdam, Kodiak Galery in Toronto-Canada Kunstuitleen in Zaandam, Haarlem, Heerhugowaard, Hardenberg, Hillegom, Hilversum, Hoofddorp, Heemstede, Amsterdam en Raamsdonkveer Aankoop gemeente Haarlemmermeer een Ets Opdrachten: Kunstwerk gemaakt in opdracht van school de Tweemaster in Vijfhuizen. Kunstwerk gemaakt voor Den Akker B.V. Zwanenburg. Gemeente Hoorn, een 1hoorn beschilderd in opdracht van de gemeente. Gemeente Haarlemmermeer in opdracht 2 banken beschilderd voor de gemeente Zwanenburg. Reclamebureau Ilper O&P in Amsterdam zeefdrukken gemaakt.